Ulv og husdyr

26. februar 2018

Der er ulve i Jylland, og det er i flere tilfælde dokumenteret, at de angriber husdyr. Især får, men også kvæg og heste, er i farezonen. Udover de dyr, der dræbes eller skambides af ulvene, så stresses den resterende besætning af et angreb.

Vi har derfor her samlet informationer, der kan hjælpe dig som husdyrholder, hvis du frygter, at der er ulv i nærheden af dine dyr, eller hvis du finder husdyr, der ser ud til at være angrebet af ulv.

Kontaktperson hos Vestjysk Landboforening er formand Søren Christensen, sc@vjl.dk, tlf. 2094 0264

ER DER ULV I OMRÅDET?
Ulve er højmobile rovdyr, der hurtigt bevæger sig over store afstande. Der er derfor potentielt mulighed for at få besøg af ulv over hele Jylland.

Aktuelle observationer af ulv kan ses på og meldes til facebooksiden Her er ulven i Danmark. Særligt interesserede husdyrholdere kan søge medlemskab af den lukkede facebookgruppe Ulve og hundeangreb på husdyr

Kontaktperson: Erik Poulsen, ep@ansatz.dk, tlf. 2043 1716

SPOR EFTER ULV
Observationer, vildtkameraer, poteaftryk og afføring kan vise, at der er ulv i området. De frivillige bag netværket Ulvetracking Danmark har siden 2012 fulgt ulvenes færden og kan hjælpe med at vurdere spor. Blandt andet med en specialtrænet hund, der reagerer på ulv. Ulvetracking Danmark bistår efter nærmere aftale også gerne med opsætning af vildtkameraer. Læs mere på Ulvetracking.dk og følg Ulvetracking Danmark på facebook. 

Kontakt til Ulvetracking: mail@ulvetracking.dk, tlf. 4218 1901

ULVESIKRING AF HEGN
Miljøstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for såkaldt ulvesikkert hegn. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I den vestjyske ulvezone – fra Tim og Grønbjerg i syd til Holstebro og Vemb i nord – ydes der statstilskud til ulvesikring af hegn hos mindre husdyr (får, geder og farmhjorte). Der ydes ikke tilskud til opsætning og vedligeholdelse. Har man ikke ulvesikret sit hegn i ulvezonen, risikerer man at miste muligheden for at søge erstatning for ulvedræbte dyr.
Læs mere om blandt andet ansøgning af tilskud på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner er Naturstyrelsens ulvekonsulenter. Se kontaktoplysninger længere nede på siden.

FORMODEDE ULVEANGREB
Finder man et husdyr, der ser ud til at være dræbt af ulv, er det vigtigt at kontakte Naturstyrelsens ulvekonsulenter hurtigst muligt. Blandt andet for at sikre dna-spor. Samtidigt skal dyret tildækkes med en presenning eller lignende, så dna-spor ikke forurenes af andre dyr. Skambidte dyr flyttes på stald. Foto af de ramte dyr kan være en del af bevismaterialet.

Naturstyrelsens vagttelefon ved formodede ulveangreb: Tlf. 30 34 15 30

Regler for erstatning mv. kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner er:
Naturstyrelsen Vestjylland, vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, jhj@nst.dk, tlf. 7254 3663 / 2031 1180.

Naturstyrelsen Midtjylland, vildtkonsulent Steen Fjederholt, sfj@nst.dk, tlf. 7254 3698 / 2527 6376.

Naturstyrelsen Vadehavet, vildtkonsulent Thomas Iversen, thive@nst.dk, tlf. 6169 9535.

Naturstyrelsen Thy, vildtkonsulent Tommy Hansen, tohan@nst.dk, tlf. 7254 3963 / 2222 1671. 

I forbindelse med et formodet ulveangreb er det vigtigt at advare andre husdyrholdere i området. Kontakt derfor gerne facebooksiden ’Her er ulven i Danmark’. Se kontaktinformationer øverst på siden.

REGULERING AF PROBLEMULVE
Ulve må kun reguleres med Miljøstyrelsens tilladelse. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tilbage til toppen