Ulve-debat: Ønsker vi husdyr i landskabet?

1. februar 2017

Skal landmænd med husdyr på marken og i naturen bare finde sig i, at deres dyr bliver angrebet og stresset af ulven?

Det indtryk får man, når man læser de to læserbreve, som henholdsvis Leif Meldgaard, Projekt Dansk Ulv, og Jonna Odgaard, miljøjournalist og forfatter til romaner om ulv, har skrevet i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer og Folkebladet Lemvig i denne uge. 

Ifølge de to ringkøbingensere er det slet ikke dokumenteret, at den seneste måneds seks angreb på naturplejefår skyldes ulven. Det er korrekt, at der ikke er offentliggjort dna-resultater endnu, men Naturstyrelsens vildtkonsulent har i alle tilfælde tilkendegivet, at det med overvejende sandsynlighed er ulv. Miljø- og fødevareministerens klare besked til styrelsen om at gøre noget for at stoppe angrebene tager da også udgangspunkt i ulveforvaltningsplanen fra 2014. 

Jonna Odgaard henviser til, at det i samme forvaltningsplan angives, at erfaringerne fra andre europæiske lande viser, at større husdyr som heste og køer kun sjældent angribes af ulv. Det har vi heldigvis ganske rigtig foreløbigt været forskånet for i Danmark. 

Pointen i de bekymringer for ulven, vi som kvægavlere har rejst, er da også nogle ganske andre:

Ulven kan overfalde og dræbe de kalve, som kødkvægavlere og økologiske mælkeproducenter lukker ud på græs. For eksempel for at lave naturpleje eller overholde økologireglernes krav om minimum 150 dage udendørs ophold. Allerede i 2013 blev det dokumenteret, at en hereford-kalv blev dræbt af ulven ved Ulfborg. Og en tredjedel af de 23 officielle mistanker om ulveangreb, som Naturstyrelsen rykkede ud til sidste år, handlede om kalve.

Som det fremgik af TV Midtvests indslag om ulven og kvæg i søndags, så er den største bekymring dog den stress og uro, som vi oplever, at ulven skaber blandt husdyrene. Vestjyske kvægavlere i de områder, hvor ulven er set og fotograferet, melder, at deres kreaturer pludseligt reagerer voldsomt på hunde, at enkelte dyr helt forsvinder, og at de er nødt til at tage urolige flokke hjem i stalden for at forhindre, at de løber gennem hegnet og ud på vejen. Dertil kommer risikoen for nedsat mælkeydelse og besvær med at gøre dyrene drægtige, når de er stressede.

Selv om vi i Danmark har en tæt koncentration af husdyr i kulturlandskabet, så er ulvens påvirkning af fåre- og kvægavl dog også et stigende problem i en række andre europæiske lande. I både Norge og Italien er der landbrug, der lukker på grund af ulveproblemer, og begge er aktuelt blandt de lande, hvor det debatteres om ulvebestanden er blevet for stor. Og i Tyskland, hvor vores ulve kommer fra, er økologiske landmænd nu begyndt at holde nattevagt hos deres dyr. 

Ulvens tilstedeværelse er derfor et reelt EU-problem, som det ikke nytter at afvise som udokumenterede bekymringer. I hvert fald ikke, hvis vi fortsat ønsker dyr i landskabet.    

Læserbrev af Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, til de nævnte dagblade.

Se også TV Midtvests svar på de to nævnte læserbreve samt omtale af tv-indslaget (indeholder link til selve indslaget)

Tilbage til toppen