Vanding

9. maj 2018

Det er nu tid til at vande i vintersæd.

På lette jorde er vanding af vinterbyg og -raps nødvendigt, da afgrøderne nu har et vandunderskud tæt på 30 mm og samtidig er langt fremme. Vinterrug, -hvede og græsmarker kommer lige efter.

Vårbyg, som der er meget af i år, har et vandunderskud på ca. 15 mm lige nu, men hvis ikke der kommer nedbør af betydning, kan vanding komme på tale allerede i næste uge for de tidligt såede marker.

Tilbage til toppen
Tilmelding