Varebiler, der bruges til firmakørsel, skal være registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019

13. marts 2019

Ændringer i bl.a. godskørselsloven betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. Der er også indført nye tilladelses- og uddannelseskrav ved godskørsel for fremmed regning i varebil.

Sideindhold

Afgørelse og instans:

Lov om ændring af lov om godskørsel (Lov nr. 735 af 08/06/2018).

Bekendtgørelse om godskørsel (BEK nr. 1222 af 23/10/2018).

Resumé:

Færdselsstyrelsen har udsendt meddelelser til varebilsejere.

Af meddelelsen fremgår, at:

 • Varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest den 1. juli 2019.
 • Der er indført nye tilladelses- og uddannelseskrav ved godskørsel for fremmed regning i varebil.
 • Anvendes varebilen udelukkende privat, skal man ikke foretage sig noget.

Registrering ved firmakørsel

Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Der køres firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Eksempler på firmakørsel er:

 • Når en tømrer, murer, elektriker o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden
 • Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten
 • Når fabrikker transporterer gods, der er produceret på fabrikken, ud til kunderne
 • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres hertil på følgende vis:

 • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
 • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
 • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
 • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen og skal medbringes under kørsel og efter anmodning vises til politiet.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Fra den 1. juli 2019 stilles der også nye krav til vognmænd og chauffører, som transporterer gods for fremmed regning i varebil. Kravet gælder, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, og hvis varebilen eller vogntoget (varebil med anhænger) har en tilladt totalvægt over 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, skal bl.a. have en uddannelse som varebilsvognmand og en varebilstilladelse. Eksisterende vognmænd har dog mulighed for at blive fritaget fra uddannelse. Der skal indgives ansøgning om varebilstilladelse senest den 1. april 2019, hvis den skal gælde fra 1. juli 2019.

Varebilschauffører, som kører med gods for fremmed regning i varebil, skal have en uddannelse som varebilschauffør og et varebilschaufføruddannelsesbevis. Uddannelsen skal være gennemført inden 1. juli 2019. Hvis chaufføren allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal der ikke foretages mere i forhold til de nye regler.

Hvis virksomheden har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af godskørsel, skal det ikke registreres, at varebilen anvendes til firmakørsel. 

Bemærkninger fra Skatteafdelingen, SEGES:

Meddelelsen fra Færdselsstyrelsen bør være sendt elektronisk ud til alle berørte varebilsejere. Det er dog en god idé at være opmærksom og tjekke, om virksomhederne ejer en varebil, der skal registreres til firmakørsel.

Registrering til firmakørsel rammer således typisk også landmænd, der bruger varebiler til erhvervsmæssig kørsel. 

Varebilerne skal også registreres til firmakørsel, selvom de kun delvist anvendes i virksomheden til firmakørsel. Varebiler, der er forsynet med papegøjeplader og registreret til delvist privat og erhvervsmæssig kørsel, skal altså typisk også registreres.

Varebiler, der udelukkende anvendes privat og er registreret som sådan, skal ikke registreres til firmakørsel.

Som nævnt, skal registrering til firmakørsel foretages elektronisk senest den 1. juli 2019.

Hvis ikke varebilen er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil firmakørsel i varebilen efter vores oplysninger blive betragtet som godskørsel for fremmed regning. Det kræver en særlig tilladelse samt uddannelsesbevis. Overtrædelse kan medføre bøde og i værste fald inddragelse af nummerplader.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom og få foretaget den nødvendige registrering inden den 1. juli 2019.

Mange virksomheder i landbruget og tilknyttede erhverv vil blive ramt af kravet om registrering ved firmakørsel, mens kun et mindre antal virksomheder vil blive berørt af de nye krav omkring godskørsel for fremmed regning. Der kan læses mere om de nærmere krav til godskørsel for fremmed regning og om firmakørsel på hjemmesiden www.varebilskrav.dk.

Reference:

www.varebilskrav.dk

 

https://www.landbrugsinfo.dk/PublishingImages/SEGES_logo_LI_200.png

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 11-03-2019 Revideret: 11-03-2019
Tilbage til toppen