Velkommen til ny fødevareminister

19. november 2020

Den ny fødevareminister Rasmus Prehn bydes velkommen af Søren Christensen, formand for landboforeningen vestjysk.

”Normalt ville man nok også ønske tillykke med posten, men i dette tilfælde er ministerudskiftningen sket på baggrund af en historisk mink-skandale. Den nye minister stirrer derfor ned i en afgrundsdyb mistillid fra landbruget, de følgeerhverv og de lokalsamfund, der er berørt af regeringens ulovlige slagtning af minkerhvervet. Det er ikke en opgave, som man ønsker tillykke med, uden at det lyder bittersødt”, siger Søren Christensen.

Han oplever, at mange landmænd mistede tilliden til både politikere og myndigheder, da statsministeren på et pressemøde den 4. november lukkede landets minkfarme, selvom seks ministre og en række embedsmænd viste, at det var ulovligt. En aflivning af alle mink og et helt erhverv der fortsatte med aktiv bistand fra både politi og militær i flere dage efter, at det var offentligt kendt, at man handlede ulovligt.

”For fem år siden ansatte jeg en kurdisk flygtning, der tidligere havde passet køer i Tyrkiet. Han indledte jobsamtalen med at spørge til, om man kunne stole på myndighederne. Det var han nemlig ikke vant til. Jeg svarede dengang, at det kunne man i Danmark, men det er jeg da ikke sikker på, at jeg i dag ville gøre på samme måde”, siger Søren Christensen.

Han ser i første omgang frem til, at den nye fødevareminister medvirker til, at de ramte pelsdyravlere får en fuld og hel erstatning, der gør det muligt for dem at komme videre.

”Som landboforening er vi klar til og i flere tilfælde allerede i gang med at hjælpe pelsdyravlerne i det akutte økonomiske og følelsesmæssige morads, som regeringen har sendt avlerne og deres familier ud i. Ministeren kan genrejse noget af den tabte tillid ved at sørge for en ordentlig erstatningsordning”, siger Søren Christensen.Foto: Claus Bech

Tilbage til toppen