Vestjysk vil have el-motorvej i jorden

16. april 2018

Den kommende el-motorvej ned gennem Vestjylland til transport af den øgede energiproduktion skal graves mest muligt ned i jorden. Også selv om det er billigere at opføre nye kæmpemaster til højspændingsledninger.

Det mener formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen.

– Vi har som landmænd selv opført store bygninger og siloer samt rejst vindmøller på markerne. Men derfor behøver vi ikke synes, at det er særligt kønt med højspændingsmaster. Og til forskel for vores egne byggerier, som ofte har krævet lang tids planlægning og store omkostninger at tilpasse landskabet, så er der jo et alternativ, når det gælder højspændingsledningerne. Nemlig at grave dem ned, siger Søren Christensen.

Han forstår ikke, at myndigheder og politikere mener, at der ikke er plads til flere vindmøller på land, når man så samtidigt vil tillade opførelsen af de store højspændingsmaster. 

– Påvirkningen af landskabet og risikoen for mennesker og husdyr i form af støj og elektriske felter er jo ikke mindre med højspændingsmaster, end når det gælder vindmøller, siger Søren Christensen.  

Han er tilfreds med, at Ringkøbing-Skjern Kommune i sit høringssvar kræver hele strækningen gennem kommunen nedgravet, men undrer sig over, at man i høringssvaret kun peger på naturområder ved Skjern Å og et boligudviklingsareal ved Videbæk by som områder, der i særlig grad bør friholdes for luftledninger.   

– Halvdelen af kommunens borgere bor på landet, og der er mange af dem, der risikerer at få deres ejendomsværdi forringet eller i værste fald må flytte fra deres bolig eller landbrug. Det bør der også tages hensyn til, hvis det kun er dele af el-motorvejen, der bliver gravet ned, siger Søren Christensen.

Han opfordrer alle berørte lodsejere og deres naboer til at møde op, når Energinet onsdag den 18. april holder orienteringsmøde i Videbæk om de planlagte højspændingskabler.   

Yderligere oplysninger:

Søren Christensen, formand for Vestjysk (tidligere Vestjysk Landboforening), tlf. 2094 0264.

Tilbage til toppen