Vestjysk tager hånd om minkavlere – og kræver ekspropriation

5. november 2020

”Vi skal først og fremmest tage hånd om minkavlerne som mennesker i et lokalsamfund, der lider et enormt tab med regeringens beslutning om at lukke pelsdyrerhvervet. Det er familiers livsværker, der er ødelagt for altid. Uden udsigt til at blive genopbygget”.

Det siger Søren Christensen, formand for landboforeningen vestjysk, som er i gang med at tage kontakt til de mange berørte pelsdyravlere i medlemskredsen.

Formanden forventer, at politikerne sørger for, at pelsdyravlerne, deres familier og ansatte samt hele følgeindustrien kommer godt videre.

”Det her handler ikke om midlertidige hjælpepakker og muligheder for at sætte andre dyr ind på farmene i nogle år. Nedlukningen er definitiv, og vi får ikke pelsdyravlen tilbage. De berørte virksomheder har derfor krav på at blive eksproprieret og ydet fuld erstatning på en ordentlig måde af det samfund, der har trukket stikket”, siger Søren Christensen.

Han har som de fleste andre svært ved at forholde sig til de sundhedsfaglige argumenter, der ligger bag beslutningen om aflivningen af samtlige mink i Danmark – og dermed også hele den avlsværdi, som gennem generationer har gjort danske mink til verdens bedste.

”Men vi må stille krav om, at de ganske få mennesker, der har truffet en så drastisk beslutning, også tager ansvaret for at kompensere de mennesker og lokalsamfund, der kommer til at lide under det”, siger Søren Christensen.

Tilbage til toppen