Økonomi

Økonomiafdelingens kernekompetence er landbrugsøkonomi. Herudover tilbyder vi tillige regnskabsassistance til øvrige erhverv.
Vi lægger vægt på at sikre kundens målopfyldelse. Der er fokus på økonomisk optimering, men også på forbedring af arbejdsvilkårene, under fuldt hensyn til kundens/familiens fundamentale ønsker og mål med deres virksomhed.

Økonomiafdelingens professionelle rådgivning er kendetegnet ved, at medarbejderne kender deres begrænsninger. Vi tilser, at stillede opgaver løses bedst muligt, og vi bruger den nødvendige interne såvel som eksterne bistand.

Organisatorisk har vi delt opgaverne mellem assistenter, skatte- og økonomikonsulenter samt driftsøkonomer. Assistenterne udfører det grundlæggende arbejde i forbindelse med moms- og regnskabsopgørelser.

Skatte- og økonomikonsulenterne udfører rådgivning, hvor skattelovgivningen udfordres til kundens fordel. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen laves en “diagnose” af virksomhedens tilstand, der giver kunden inspiration til at sætte nye mål og stadigt forfølge hidtidige mål. Denne “diagnose” er altid tilpasset kundens behov og ønsker, men konsulenten går aldrig af vejen for at udfordre.

Driftsøkonomerne beskæftiger sig med problemstillinger i forbindelse med budgettering, etablering, optimering, udvidelse, finansiering, strategisk planlægning, ledelse af virksomhed m.v. – alt sammen i et samarbejde med fagkonsulenterne.

Driftsøkonomerne skal i lighed med skatte- og økonomikonsulenterne sparre med kunden, hvor daglig drift, idéer, evner og ønsker testes, så kunden oplever fuld indsigt i de fremtidige handlinger, han eller hun indgår i.

I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vi har frit konsulentvalg, således at samarbejdet hviler på gensidig tillid. Denne tillid opnås kun, hvis kemien passer mellem konsulent og kunde.

Tilbage til toppen