Økonomi

Økonomiafdelingen tilbyder økonomisk rådgivning, revision, udarbejdelse af regnskaber, skatterådgivning, bogføringsassistance m.m. til landbrug, entreprenører, produktionsvirksomheder, maskinstationer, håndværkere, frisører og mange flere.

Vi lægger vægt på at sikre kundens målopfyldelse. Der er fokus på økonomisk optimering, under fuldt hensyn til kundens/familiens fundamentale ønsker og mål med deres virksomhed.

Økonomiafdelingens professionelle rådgivning er kendetegnet ved kompetente og engagerede medarbejderne. Vi tilser, at stillede opgaver løses bedst muligt, og vi bruger den nødvendige interne såvel som eksterne bistand.

Organisatorisk har vi delt opgaverne mellem assistenter, skatte- og økonomikonsulenter samt driftsøkonomer.

Assistenterne udfører det grundlæggende arbejde i forbindelse med moms- og regnskabsopgørelser.

Skatte- og økonomikonsulenterne udfører rådgivning, hvor skattelovgivningen udfordres til kundens fordel, og en strategi for betaling af skat udarbejdes. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen får man en “tilstandsrapport” af virksomheden, der giver kunden inspiration til at sætte nye mål og stadigt forfølge hidtidige mål. Vi tilpasser altid vores rådgivning til kundens behov og ønsker, men konsulenten går aldrig af vejen for at udfordre.

Driftsøkonomerne beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med budgettering, etablering, optimering, udvidelse, finansiering, strategisk planlægning, ledelse af virksomhed m.v. – alt sammen i et samarbejde med fagkonsulenterne. I lighed med skatte- og økonomikonsulenterne sparrer driftsøkonomerne med kunden. Daglig drift, idéer, evner og ønsker testes, så kunden oplever fuld indsigt i de fremtidige handlinger, han eller hun indgår i.

I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vi har frit konsulentvalg, således at samarbejdet hviler på gensidig tillid. Denne tillid opnås kun med den rette kemi mellem konsulent og kunde.

Tilbage til toppen