Rammeaftale til underskrift

Kravet om skriftlighed og dokumentation er stadig stigende i samfundet, hvilket også gælder for vestjysk. Vi har derfor udarbejdet en rammeaftale som overordnet grundlag for samarbejdet med vores kunder. Rammeaftalen sender vi pr. mail til underskrift hos vores kunder via Penneo (digital underskriftsløsning) sammen med vores forretningsbetingelser.

Rammeaftalen skal bl.a. sikre forventningsafstemning mellem dig/jer som kunde og vestjysk som rådgiver. Såfremt samarbejdet indebærer arbejde af speciel karakter, kan dette aftales med din/jeres rådgiver.

Underskrift af rammeaftalen tilkendegiver, at du/I er bekendt med og anerkender vores forretningsbetingelser. Alle, der ønsker ”at handle” med os, skal af blandt andet forsikringsmæssige årsager anerkende vores forretningsbetingelser. Ønsker du/I ikke at underskrive rammeaftalen, skal du/I på anden skriftlig måde positivt tilkendegive at have læst og anerkendt disse.

Så alt i alt er du/I ikke stillet anderledes end tidligere – vi gør blot noget ved skriftligheden.

Tilbage til toppen