Vandløb

soeastrup3

© Foto: Anita Corpas

Danmark har fået 23 vandplaner, der viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet.

Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, der beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler, der skal til for at nå de mål, der er opstillet i vandplanerne.
 

  • Lene Moth
  • Stilling:Projektmedarbejder
  • Email:lmo@vestjysk.dk
  • Telefon:96814248
  • Mobil:21165503
  • Download vCard
Arbejdsområder
Tilskudsordninger miljø og naturprojekter, Vådområder, Vandplaner, Vandløb og søer, Skovrejsning

Tilbage til toppen